Truyền Hình Trung Quốc, Lắp Đặt truyền Hình China Tivi

Địa chỉ đại sứ quán trung quốc tại hà nội - 46 Hoàng Diệu

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Trung quốc tại Hà Nội

Tên gọi:Đại sứ quán
Địa chỉ:46 Phố Hoàng Diệu
Điện thoại:(04) 3 845 3736(General), (04) 3 733 4684(Political), (04) 3 823 5569(Consul&Visa)
Fax:(04) 3 823 2826(General), (04) 3 734 3700(Political), (04) 3 734 1181(Consul&Visa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chia sẻ : chia se chia se chia se chia se chia se

Địa chỉ đại sứ quán trung quốc tại hà nội - 46 Hoàng Diệu

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Trung quốc tại Hà Nội

Tên gọi:Đại sứ quán
Địa chỉ:46 Phố Hoàng Diệu
Điện thoại:(04) 3 845 3736(General), (04) 3 733 4684(Political), (04) 3 823 5569(Consul&Visa)
Fax:(04) 3 823 2826(General), (04) 3 734 3700(Political), (04) 3 734 1181(Consul&Visa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét